Veckans tips v.33

Undervisar du svenska som A1-språk? Bekanta dig med läromaterialet Språkliga smakbitar! Materialet innehåller sammanlagt 10 temahelheter varav alla kan antingen användas skilt eller kombineras till en större helhet. 

Några exempel på uppgifter i materialet:

  • Lyssna på hur man introducerar sig själv på svenska (du hittar en ljudfil med hälsningsfraser under rubriken Kuuntele: loruja ja sanoja). Eleverna kan sedan rita en bild av sig själv med hjälp av färdiga ramar. När bilden är färdig, kan varje elev introducera sig själv på svenska för hela klassen: ”Jag heter..”. Bilderna kan man hänga upp på klassrummets vägg.
  • Läraren delar ut färgpennor och en färdig bild (alternativ 1alternativ 2) som eleverna kommer att färglägga. Därefter ger läraren instruktioner om vilken färg och vilket nummer som hör ihop: ”Nummer ett grön, nummer två röd…” Läraren kan också fråga eleverna: ”Maija, vilken färg ska vi ha på nummer två?” Eleverna kan jämföra sina bilder med varandra.
  • Skriv ut bildkort med räknerod. Spela memory med korten med hela klassen eller i mindre grupper. Man ska säga siffran på svenskan när man hittar ett par. Kolla in mera tips på olika aktiviteter man kan göra med bildkorten här.

Mera övningar och tips på lektionsaktiviteter hittar ni på materialets hemsida!

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.