SPRÅKKURS I SVENSKA 13–17.6.2016

TILLSAMMANS – YHDESSÄ. Västra Nylands folkhögskola i Karis ordnar sommaren 2016 en kurs i svenska för ungdomar.
 
Kursen är främst avsedd för den som skall skall börja 9:an eller 1:an i gymnasiet och som vill förbättra sin svenska. Kursen lämpar sig också för ungdomar som redan går i gymnasiet och som känner att de behöver en intensiv kurs i språket. Ungdomarna får träna på språkanvändning i praktiken och utöka deras ordförråd. Undervisningen sker vid VNF i Karis och i näromgivningen. Det finns möjlighet att övernatta på internatet.
 
Mera information finns i det bifogade infobrevet. En direktlänk till kursinformationen hittar ni här:
http://www.vnf.fi/kurser/ruotsi/