Jobba för oss

Jobba för oss!

Svenska nu samarbetar med aktörer från Sverige och Finland för att erbjuda levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld. Vi vill lyfta fram bl.a. kulturupplevelsernas och roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken.

Aktörer som är intresserade av att samarbeta med oss kan föreslå nya program till vår verksamhet via formuläret nedan. Program kan vara t.ex. en workshop, en föreställning, musikprogram, en konsert eller annat roligt och intressant. Vårt syfte är att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Svenska nu betalar en ersättning för program. Besöken är kostnadsfria för skolor.

Kontakta oss här

Bekanta dig med Svenska nu och anvisningarna nedan innan du fyller i formuläret.
Saker att tänka på vid planering av ditt program:
  • Våra största målgrupper är högstadieelever och gymnasister som börjat läsa svenska i årskurs 6 samt språkbadselever.
  • Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
  • Språket ska kunna anpassas till elevernas kunskapsnivå. Ett för svårt program motiverar sällan.
  • Interaktion är ofta ett välkommet tillägg för programmet, men är inte nödvändigt och fungerar inte med alla programformer.
  • Våra skolprogram har oftast ett förhandsmaterial som stöder språket och förbereder eleverna inför besöket. Vid behov hjälper vi gärna till att planera och producera material.
  • Läs mera om oss, vår verksamhet och vår strategi HÄR.

Vi kontaktar alla som lämnar in ett förslag. Om du har frågor kan du också kontakta oss per e-post: svenskanu@hanaholmen.fi.