Nordiska band

NORDISKA BAND

Nordiska Band integrerar ämnesövergripande språkundervisning med personlig passion för musik. Musikintresserade gymnasiestuderande från Finland, Sverige och Norge bildar samnordiska musikgrupper som arbetar under ledning av deras musik- och svensklärare. Utöver musicerandet får eleverna lära ut sitt språk och sin kultur till sina bandmedlemmar under ledning av deras svensklärare. Svenska nu utarbetar ett koncept för tandem-inlärningen i projektet. Musikgymnasierna Vaskivuoren lukio (Vanda), Puolanmäen lukio (Åbo), Gymnasieskolan Spyken (Lund) och Edvard Munch videregående skole (Oslo) medverkar i projektet.

bild2

BANDSTART HANAHOLMEN 4-8.11.2019

Lund

2-6.3.2020

Oslo

9-13.3.2020