NORDISKA BAND

Språkprojektet Nordiska band 2019–2022 var en satsning på att inspirera finska ungdomar att använda och förbättra sina kunskaper i svenska genom personliga kontakter i grannländerna.
Musikintresserade gymnasiestuderande från Finland, Sverige och Norge bildade samnordiska musikgrupper som arbetade under ledning av deras musik- och svensklärare. Utöver musicerandet fick eleverna lära ut sitt språk och sin kultur till sina bandmedlemmar under ledning av deras svensklärare. Projektet visade att musikskapande och gemensamt musicerande är effektivt och motiverande för ökat språkintresse, engagerat lärande och naturlig kommunikation på ett nordiskt grannspråk.

Deltagande skolor

Vaskivuori gymnasium, Vanda

Puolalabackens gymnasium (Åbo)

Gymnasieskolan Spyken, Lund

Edvard Munch videregående skole, Oslo

Två finska musikgymnasier samt deras lärare i svenska och musik mötte under projektet elever och lärare från musikspecialiserade gymnasieskolor i Lund och Oslo.

Bandstart på Hanaholmen

DSCF2189

En vecka i november 2019 och i november 2021 inleddes elevernas samverkan under modulen bandstart på Hanaholmen i Finland. 8 lärare och 50 elever deltog vartdera året, de flesta av lärarna bägge gångerna. Eleverna inkvarterades huvudsakligen i blandade 4 personers rum och språkbadet började därför genast.

 

I början av veckan bildades åtta nordiska band med kombinationer från de skolor som senare samarbetar med varandra i form av skolbesök. De nordiska bandkombinationerna repeterade covers och egna låtar. Därtill fick eleverna göra språkövningar i svenska och presentation av förberedda inslag om grannländerna, delta i en låtskrivarverkstad med musikern Ville Pusa och spela på en stor konsert för varandra och för en lokal publik.

 

Skolbesök

 
Åbo besöker Lund, en vecka i mars 2020 och i mars 2022

 

Gruppen från Åbo reste till Lund och samarbetade med sina kolleger i Gymnasieskolan Spyken. De finska eleverna deltog i skolarbetet i det svenska gymnasiet och samarbetade i nordiska band. På torsdag genomfördes två konserter, en internt för skolan och en öppen för föräldrar, vänner och utomstående publik.

 

Lärarna från Åbo fungerade som reseledare och producenten Henrik Huldén från Hanaholmen som projektassistent och dokumentarist. Konserterna videofilmades och distribuerades efteråt internt i elevgruppen.

 
Vanda besökte Oslo en vecka i mars 2020 och i mars 2022

 

Eleverna från Vanda reste till Oslo och samarbetade med sina kolleger i Edvard Munch vidaregående skole. De finska eleverna deltog i skolarbetet i det norska gymnasiet och samarbetade i Nordiska Band. Lärarna från Vanda fungerade som reseledare.

 

I mars 2020 var den annalkande coronapandemin oroande, och redan på onsdagen insåg projektledningen att situationen kommer att bli akut. Hemresan flyttades från fredag 13.3 till torsdag 12.3 och den offentliga konserten inhiberades. Nordiska Band spelade i stället för varandra och konserten videofilmades och distribuerades efteråt internt i elevgruppen.

 

År 2022 blev resan mindre dramatisk, och programmet kunde fullföljas enligt planen, inklusive den gemensamma konserten på torsdag

IMG_7226
DSCF0566
Projektets utfall

 

Efter projektets olika delar genomfördes utvärdering som visar att projektets målsättningar till mycket stor del nåddes. Eleverna redovisade stort intresse för grannländerna och de finländska eleverna en klart ökad ambition att använda svenska i stället för engelska i kommunikationen med nordbor.

Feedback från eleverna

Det är KUL att spela med folk från en annan kultur!

Jag har fått nytt mod och ny motivation för svenskan

Jag förstod överraskande mycket svenska!

Värdfamiljen var fantastisk, jag fick verkligen uppleva Norge