NORDISKA BAND

Språkundervisning och musik

 

Nordiska Band integrerar ämnesövergripande språkundervisning med personlig passion för musik. Musikintresserade gymnasiestuderande från Finland, Sverige och Norge bildar samnordiska musikgrupper som arbetar under ledning av deras musik- och svensklärare. Utöver musicerandet får eleverna lära ut sitt språk och sin kultur till sina bandmedlemmar under ledning av deras svensklärare. Svenska nu utarbetar ett koncept för tandem-inlärningen i projektet. Musikgymnasierna Vaskivuoren lukio (Vanda), Puolanmäen lukio (Åbo), Gymnasieskolan Spyken (Lund) och Edvard Munch videregående skole (Oslo) medverkar i projektet.

Bandstart Hanaholmen 15.11.2021

Nordiska band karta

Nordiska Band fick fortsättning i november 2021 då skolor från Norge, Sverige och Finland samlades på Hanaholmen den 15 november 2021.

Modul 2 mars 2020

Lund och Oslo

Modul 2  Lund 2-6 mars 2020

Gruppen från Åbo reste till Lund och samarbetade med sina kolleger i Gymnasieskolan Spyken. De finska eleverna deltog i skolarbetet i det svenska gymnasiet och samarbetade i Nordiska Band. På torsdag genomfördes två konserter, en internt för skolan och en öppen för föräldrar, vänner och utomstående publik. Lärarna från Åbo fungerade som reseledare och producenten Henrik Huldén från Hanaholmen som projektassistent och dokumentarist. Konserterna videofilmades och distribuerades efteråt internt i elevgruppen.

 

Modul 2  Oslo 9-12 mars 2020

Eleverna från Vanda reste till Oslo och samarbetade med sina kolleger i Edvard Munch vidaregående skole. De finska eleverna deltog i skolarbetet i det norska gymnasiet och samarbetade i Nordiska Band. Lärarna från Åbo fungerade som reseledare och producenten Henrik Huldén från Hanaholmen som projektassistent och dokumentarist. Den annalkande coronapandemin var oroande, och redan på onsdagen insåg projektledningen att situationen kommer att bli akut. Hemresan flyttades från fredag 13.3 till torsdag 12.3 och den offentliga konserten inhiberades. Nordiska Band spelade i stället för varandra och konserten videofilmades och distribuerades efteråt internt i elevgruppen. På torsdag eftermiddag kom beskedet att alla skolor i Oslo stängs på fredag. Uppbrottet blev alltså plötsligt men välorganiserat.

Efter modul 1 och modul 2 genomfördes en utvärdering (alla fyllde i en fysisk feedbackblankett under schemalagd tid) som visar att projektets målsättningar till mycket stor del nåddes. Eleverna redovisade stort intresse för grannländerna och de finländska eleverna en klart ökad ambition att använda svenska i sället för engelska i kommunikationen med nordbor.

Musikaliskt nådde projektet sitt mål. Eleverna sjöng på varandras språk och särskilt nordbornas aktiva försök att sjunga på finska uppskattades av eleverna från Finland. De egna låtarna uppvisar en stor variation i karaktär och språkanvändning, och avslöjar också att eleverna var ivriga att skriva lättsjungna texter som sedan framfördes på konserterna.

Bandstart Hanaholmen 4-8.11.2019