Artiklar och publikationer

Första hjälp med Röda Korset

Ensiapua ruotsin kielellä – Svenska nu ja SPR kouluttavat hoitoalan opiskelijoita

Hoitoalan ammattilaiset voivat työssään kohdata potilaita, jotka haluavat palvelua ruotsin kielellä. Tutkimusten mukaan hätätilanteissa ja vakavien sairauksien hoidossa kielen tunnevaikutus on erityisen tärkeä. Svenska nu -verkosto on kehittänyt ohjelman, jossa sekä ammatillisen toisen asteen että ammattikorkeakoulujen hoitoalan opiskelijat saavat harjoitella toimimista onnettomuustilanteissa ruotsin kielellä. Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajien toteuttamat oppitunnit ovat saaneet kiitosta käytännönläheisyydestään ja viestinnällisten taitojen painottamisesta.

Lue koko artikkeli

Julkaistu Kieliverkoston verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta, toukokuu 2019.

_D9B8277

Skolsvenskan – för nordisk samhörighet (Nordicom Information)

 

”Bakgrunden till att eleverna läser svenska i finskspråkiga skolor står att finna i historien. Finlands grundlagsenliga tvåspråkighet ifrågasätts inte i den politiska debatten, utan udden riktas mot den obligatoriska svenskundervisningen. På 1990-talet lanserades begreppet tvångssvenska och sedan dess har det uppstått ett tryck att göra svenskan till ett frivilligt skolämne. Studentsvenskan blev frivillig i början av 2000-talet och regeringen Sipilä lanserade ett språkförsök med frivillig svenska i grundskolan. Det faktum att föräldrarna inte ville experimentera med frivillig svenska tyder på att stödet för svenska språket trots allt är starkt i Finland”, skriver Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen.

Nordicom Information 40 (2) 2018 Hiltunens artikel

Nordicom Information 40 (2) 2018 hela numret

Skrift om Dream Academy Norden

 

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”.

Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas vittnesmål framgår också att projektet ofta gett en nordisk prägel till hela skolans verksamhet och att de finskspråkiga eleverna verkade bli mera motiverade att läsa svenska. På basen av elevkommentarerna kan man dra slutsatsen att de medverkande eleverna fått minnen för livet.

Skrift om Dream Academy Norden

I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom granspråksinlärning initierade Nätverket Svenska nu 2013 ett treårigt nätverksprojekt tillsammans med Norden i skolan/Föreningen Norden, Doctor ABC i gränsregionen Danmark/Tyskland, projektet Finska nu i Sverige och Nordisk språkkoordination. Mål för benchmarking-projektet blev att bidra till kvalitetsutveckling, stimulera till nya arbetssätt samt skapa nätverk och personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta miljöer i Norden. Under projektperioden identifierades det ytterligare aktörer inom kultur- och grannspråksundervisning och genomfördes en forskningsbaserad studie.