Påverkansarbete

Nätverkets påverkansarbete

Svenska nu:s verksamhet fungerar inte i ett tomrum. Det politiska beslutsfattandet och samhällsklimatet som återspeglas i föräldrarnas attityder påverkar också vardagen i skolan. Därför måste Svenska nu även göra en insats för att påverka attityderna och beslutsfattandet i en för svenskan positiv riktning.

 

Svenska nu vill bidra till ett gott språkklimat och bevaka förutsättningarna för svenskundervisningen. Nätverket främjar dialog med och mellan lokala och nationella beslutsfattare, arbetsmarknadsorganisationer och samarbetspartner.

 

Svenska nu tar vara på den expertis och auktoritet som Svenska nu:s delegationsmedlemmar besitter och utnyttjar detta i påverkansarbetet. Betydande synergier uppnås genom Svenska nu:s täta samverkan med Hanaholmen.

Aktuellt inom påverkansarbete

Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare.

Elever

Svenskundervisningens förutsättningar

Regeringen Sipilä beredde ett försök med det andra inhemska språket, som gick ut på att 2200 elever skulle få läsa något annat språk än det andra inhemska språket i grundskolan fr.o.m. hösten 2018.

Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen.

Dialog med arbetsmarknadsorganisationer

Svenska nu har fört en dialog med arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden. Nätverket nu vill föra fram att det ligger i såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationernas intresse att finländarnas kunskaper i svenska blir bättre.