Projekt

Svenska nu gör kontinuerligt arbete för att hitta innovativa och spännande sätt att göra svenskan intressant för eleverna. Svenska nu har under årens lopp medverkat i olika kampanjer och projekt för detta ändamål. Svenska nu har även arrangerat egna projekt däribland Dream Academy Norden och Nordiska band som kombinerat språkundervisningen med musik. Svenska nus senaste satsning är ett omfattande vänskolprojekt mellan svensk- och finskspråkiga skolor i Finland.

Våra projekt

2024

 

 

2023-2024

 

 

2020-2022

2019-2022

2015-2018