Tandem Agera

Tandem Agera

Tandem Agera är ett aktivitetsinriktat samarbetsprojekt med mål att skapa personliga kontakter mellan elever och lärare i Sverige och Finland samt bestående skolrelationer. Projektet koordineras och administreras av Svenska nu. Projektet inleddes hösten 2023 mellan en finsk och en svensk gymnasieskola med inriktning på drama och dans. Båda grupperna gör ett besök i den andra skolan under läsåret 2023–2024 och deltar i undervisningen samt genomför en gemensam satsning i form av en föreställning. Under skolbesöksveckan bor eleverna hos värdfamiljer och bekantar sig med ortens kultur och miljö. Erfarenheterna från det första läsåret används för att utveckla och utvidga projektet att omfatta flera bilaterala skolpar.

Deltagande skolor

Halmstad – Tammerfors, (TYK)

Halmstad

Tammerfors

Tilläggsinformation