Tandem Agera

Tandem Agera är ett samarbets- och samverkansprojekt med mål att skapa personliga kontakter mellan elever och lärare i Sverige och Finland samt bestående skolrelationer. Projektet koordineras och administreras sedan år 2022 av nätverket Svenska nu.

Läsår 2023-2024

Deltagande skolor

Tammerforsgymnasiet TYK och Sturegymnasiet i Halmstad 

Halmstad

Tammerfors

Tandem Agera i Tammerfors_bild_SNU (7)

Läsåret 2023-2024 samverkade Tammerforsgymnasiet TYK med Sturegymnasiet i Halmstad för att skapa kontakter, kunskap och intresse mellan gymnasiestuderande i Sverige och Finland. Projektet var en pilotversion av projektet Tandem Agera som syftar till att sammanföra ungdomar med intressen som har sökt sig till gymnasier med specialinriktning.

 

Tammerfors och Halmstad samarbetade kring ett projekt som omfattar drama, dans och film. En grupp studerande från Halmstad besökte Tammerfors en skolvecka i oktober 2023. Arbetet med en gemensam musikalföreställning påbörjades i mindre grupper och ungdomarna lärde känna varandra både i skolan och på fritiden. Planeringen och samarbetet fortsatte under vintern lokalt och via gemensamma webbträffar.

 

I april 2024 reste Tammerforsgruppen till Halmstad på svarsbesök, slutförde samarbetet och avslutade med en musikalföreställning på Sturegymnasiet.

 

Se föreställningen här.

Feedback från lärare

Läsår 2024-2025

Deltagande skolor

Kuopio KKL – Luleå gymnasieskola (idrott)
Vaskivuori gymnasium, Vanda – Spyken, Lund (musik)
Tammerfors (TYK) – Jenny Nyströmskolan, Kalmar (drama, dans, film) 

Kuopio

Kalmar

Tammerfors

Lund

Vanda

Luleå

Projektet bygger på en kombination av två skolämnen, svenska och ett av skolans inriktningsämnen (idrott, musik, teater). Från de två gymnasieskolorna i varje par deltar en grupp (10-12) elever, sannolikt i årskurs 2. Alla grupper gör ett besök i den andra skolan och deltar i undervisningen samt genomför en satsning i form av en konsert, en föreställning, en match etc. Under skolbesöksveckan bor eleverna i familj och bekantar sig med vänskolortens kultur och miljö. Under både lärarträffar och skolbesök medverkar karismatiska och inspirerande personer ur den professionella miljön inom varje ämne.

 

Projektet utnyttjar erfarenheter från Dream Academy Norden 2015–2018 och Nordiska Band 2019–2022. 

Tandem Agera i Tammerfors_bild_SNU (1)

Projektets målsättningar

  • Nya, bestående band mellan individer och institutioner i Sverige och Finland.
  • Lärarnas och elevernas intresse för samarbete och språkkunskaper ökar.
  • Eleverna får wow-upplevelser tillsammans med elever från grannlandet.
  • Eleverna uppfattar nyttan och glädjen med att lära känna nya människor, miljöer, skolverkligheter och städer.
  • Ämnesöverskridande pedagogik som lever vidare i skolan.

Tilläggsinformation

Henrik Huldén