Ska vi bli vänner?

Vänskolprojekt

Svenska nu:s och Svenska folkskolans vänners vänskolprojekt engagerar aderton finsk- och svenskspråkiga skolor under läsåret 2021-2022. Svenska nu håller upp energinivån i projektet och arrangerar nätverksträffar med de medverkande skolorna. Syftet med projektet är att ta fram fungerande modeller för vänskolverksamhet och skapa bestående samarbetsstrukturer skolor emellan. Via vänskolprojektet vill vi finna lyckade lösningar för hur barn och unga från båda språkgrupperna kan bekanta sig med den andra språkgruppen och dess kultur för att stödja motivation att studera det andra språket. Projektets målgrupp är svensk- och finskspråkiga skolor inom grundläggande utbildningen och andra stadiet i Finland.

Skolparen

Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla)

Helsinge Gymnasium (Vanda)

Karis svenska högstadium (Raseborg)

Katedralskolan (Åbo)

Korsholms gymnasium (Korsholm)

Lovisa Gymnasium (Lovisa)

Norra Korsholms skola (Korsholm)

Näs skola (Larsmo)

Terjärv skola (Kronoby)

Nimetön suunn.malli (14)

Kuopion klassillinen lukio (Kuopio)

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors)

Kosken koulukeskus (Imatra)

Puolalanmäen lukio (Åbo)

Ylöjärven lukio (Ylöjärvi)

Rauman Lyseon lukio (Raumo)

Niittylahden koulu (Joensuu)

Tampereen Rudolf Steiner-koulu (Tammerfors)

Kautisen keskuskolu (Kaustby)

Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla) och Kuopion klassillinen lukio (Kuopio)

Helsinge Gymnasium (Vanda) och Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors)

Karis svenska högstadium (Raseborg) och Kosken koulukeskus (Imatra)

Katedralskolan (Åbo) och Puolalanmäen lukio (Åbo)

Korsholms gymnasium (Korsholm) och Ylöjärven lukio (Ylöjärvi)

Lovisa Gymnasium (Lovisa) och Rauman Lyseon lukio (Raumo)

Norra Korsholms skola (Korsholm) och Niittylahden koulu (Joensuu)

Näs skola (Larsmo) och Tampereen Rudolf Steiner-koulu (Tammerfors)

Terjärv skola (Kronoby) och Kaustisen keskuskoulu (Kaustby)

Verksamhetsformer

De medverkande skolorna i projektet utsåg ansvarspersoner och höll planeringsmöten våren 2021. Fram till slutet av augusti skickade skolparen sina projektplaner till Svenska nu. Utgående från projektplanerna har skolorna möjlighet att ansöka finansiering för sin vänskolverksamhet av Svenska folkskolans vänner.

I skolornas projektplaner finns det många exempel på virtuell verksamhet. Virtuella träffar i Google Meet och brevväxling i Classroom planeras. Eleverna får göra videopresentationer och hålla en gemensam virtuell dagbok. Vissa skolpar har tagit steget längre och gått inför tandem-undervisning och skapat egna kurser för vänskolprojektet. Det finns också planer på gemensamma somekanaler.

 

Projektet syns i de medverkande skolornas vardag på olika sätt. Flera skolor kommer att uppmärksamma uppmärksammande de olika språkgruppernas högtidsdagar. Det finns också exempel på samarbete över läroämnesgränser och samarbete mellan studerandekårer.

 

Även fysiska aktiviteter planeras. Skolorna kommer att besöka varandra och göra olika exkursioner i samband med besöken. Det finns också exempel på regelrätt elev- och lärarutbyte. En viktig dimension i många skolors vänskolprojekt är att lärarna bekantar sig med varandras verksamhetskulturer.

 

Bild: Lärare från Karis svenska högstadium och Kosken koulu i Imatra

träffades på Hanaholmen för att planera sitt projekt

Tidtabell

2.12.2021

Vänskolprojektet lanserades med ett webbinarium.

2.12.2020-28.2.2021      

Skolornas ansökningstid för att ansöka om att ingå i projektet.

8.4.2021

Startmöte om vänskolprojektet. Se programmet här.

28.9.2021

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

8.11.2021

Vänskolprojektet presenteras under Svenska nu:s delegationsmöte på Hanaholmen.  Se programmet här.

30.11.2021

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

25.1.2022

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

29.3.2022

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

10.5.2022

Slutseminarium. Se programmet här.

Läs mer