Ska vi bli vänner?

Vänskolprojekt

Svenska nu:s och Svenska folkskolans vänners vänskolprojekt engagerar finsk- och svenskspråkiga från hela landet. Första säsongen i projektet genomfördes läsåret 2021-2022 med aderton skolor. Svenska nu håller upp energinivån i projektet och arrangerar nätverksträffar med de medverkande skolorna. Syftet med projektet är att ta fram fungerande modeller för vänskolverksamhet och skapa bestående samarbetsstrukturer skolor emellan. Via vänskolprojektet vill vi finna lyckade lösningar för hur barn och unga från båda språkgrupperna kan bekanta sig med den andra språkgruppen och dess kultur för att stödja motivation att studera det andra språket. Projektets målgrupp är svensk- och finskspråkiga skolor inom grundläggande utbildningen och andra stadiet i Finland.

Skolparen läsåret 2022-2023

Helsinge Gymnasium (Vanda) och Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors)

Karis svenska högstadium (Raseborg) och Kosken koulukeskus (Imatra)

Katedralskolan (Åbo) och Puolalanmäen lukio (Åbo)

Korsholms gymnasium (Korsholm) och Ylöjärven lukio (Ylöjärvi)

Lovisa Gymnasium (Lovisa) och Rauman Lyseon lukio (Raumo)

Norra Korsholms skola (Korsholm) och Niittylahden koulu (Joensuu)

Näs skola (Larsmo) och Tampereen Rudolf Steiner-koulu (Tammerfors)

Terjärv skola (Kronoby) och Kaustisen keskuskoulu (Kaustby)

Tidtabell

2.12.2020

Vänskolprojektet lanserades med ett webbinarium.

2.12.2020-28.2.2021      

Skolornas ansökningstid för att ansöka om att ingå i projektet.

8.4.2021

Startmöte om vänskolprojektet. Se programmet här.

28.9.2021

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

8.11.2021

Vänskolprojektet presenteras under Svenska nu:s delegationsmöte på Hanaholmen.  Se programmet här.

30.11.2021

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

25.1.2022

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

29.3.2022

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

10.5.2022

20.9.2022

Slutseminarium för vänskolprojektet läsåret 2021-2022. Se programmet här.

Nätverksträff om vänskolprojektet. Se programmet här.

Bilder från slutseminariet 10.5.2022