Utvärdera vårens program!

Utvärderingen är en viktig del av vår verksamhet!

 
Om du haft ett Svenska nu evenemang i skolan under våren, ber vi dig och eleverna fylla i frågeformuläret. Du kan fylla i formuläret antingen på finska eller på svenska:
 
Frågeformulär för elever
Frågeformulär för läraren