Natur och Miljö

Natur och Miljö och Svenska nu inledde ett samarbete året 2016. Tillsammans utvecklade de två olika program: Svenska i naturen och Språkbad i naturen – för språkbadselever. Det första programmet består av varierande utomhuspedagogiska lekar och övningar. Läraren får information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen.  Språkbad i naturen riktar sig till språkbadsklasser i åk 5-6. Under programmet beger sig klassen på utflykt och lär sig om naturen i naturen genom fartfyllda lekar och praktiska övningar.