Konsertcentralen

Konsertcentralen rf jobbar för att befrämja musikverksamheten inom fostran och utbildningen i både skolan och daghem. Konsertcentralen arrangerar över 1000 konserter årligen i detta syfte. Konsertcentralen och Svenska nu samarbetar för att erbjuda finskspråkiga elever möjligheten att delta på svenskspråkiga konserter och genom musiken inspirera ungdomarna i deras svenskstudier.