NordicSom

Svenska nu samarbetar med NordicSom  sedan år 2019 för att genomföra Svenska för invandrare-projektet, där ”invandrarambassadörer” besöker grundskolor och gymnasier och berättar om de positiva erfarenheterna de har haft med att lära sig svenska. Målsättningen med projektet är att öka intresset för att studera och använda svenska  bland elever med invandrarbakgrund i finska skolor. Syftet är också att öka delaktigheten och jämlikheten i att lära sig svenska.