Skansen

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum som invigdes år 1891. Museet grundades av svenska filologen och folklivsforskaren Artur Hazelius. Parken ligger på Djurgården i Stockholm och besöks årligen av över 1 miljon personer. Svenska nu inledde ett samarbete med Skansen år 2020 för att göra besöksmålet tillgängligt virtuellt för finskspråkiga elever. Lärarna har möjligheten att boka ett möte med Skansens zoopedagoger och välja ett av följande program Djuren på bondgården, Djuren och årstiderna och Bevarandearbete på Skansen.