Walhalla

Walhalla är en filmförening som jobbar med att befrämja nordisk film i Finland. Verksamheten bygger på att väcka allmänhetens intresse för nordiska filmer och riktar sig speciellt till mindre enspråkigt finska orter där filmutbudet inte är det största. Walhalla arrangerar även besök av nordiska gäster från filmbranschen, föreläsningar samt arbetar med filmpedagogik. Det mångåriga samarbetet mellan Svenska nu och Walhalla har möjliggjort att svensklärarna kan avgiftsfritt låna svenskspråkiga filmer till skolan samt att eleverna runt om i landet har kunna gå på gratis filmvisningar genom projektet Månadens nordiska film i regionerna.