Svenska nu erbjuder vägkost till kommunalvalskandidaterna

Nätverket Svenska nu har producerat ett material som riktar sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet är att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag.

 

Ordföranden för Svenska nu:s styrgrupp, Hanaholmens VD Gunvor Kronman betonar att de kommunala beslutsfattarna har mycket inflytande när det gäller timresurserna i grundskolan.

”Goda kunskaper i svenska är en merit på arbetsmarknaden och vi vill uppmuntra kommunerna att erbjuda svenskan som långt A-språk för sina elever”, säger Kronman.

 

Svenska nu påpekar att kommunerna kan profilera sig genom att lyfta fram tvåspråkigheten.

”Jag är imponerad över hur till exempel Lahtis har skapat en utbildningsstig på svenska och även Uleåborg är med och utvecklar språksamarbete över Bottenviksbågen. Finskspråkiga kommuner har mycket att vinna på att lyfta fram det svenska”, anser Kronman.

 

Svenska nu förespråkar också mera målinriktat samarbete med kommuner i Sverige.

”Vänortssamarbetet med Sverige har långa anor, men denna potential utnyttjas inte fullt ut. Coronatiden har synliggjort behovet av mera bilateral dialog och samarbete mellan kommuner. Samarbetet med en svensk kommun förtjänar att lyftas fram i kommunens strategi för att skapa systematik i verksamheten”, säger Kronman. 

 

Ladda ner det finskspråkiga materialet här.