Svenska nu i medier 2021

Kaj Kunnas besökte Kirkonkylä skola i Nurmes

Flera klasser i Kirkonkylä skola fick den 23.9.2021 möjligheten att träffa Kaj Kunnas. Tillsammans med eleverna talade Kunnas om vikten av att studera språk och uppmuntrade eleverna att använda sig av deras språkkunskaper.

Vänskolprojektet startar

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner (SFV) har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022.  Projektet väckte intresse i flera medier. 

Material till kommunalvalskandidater

Nätverket Svenska nu producerade ett material som riktade sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet var att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag. Materialet uppmärksammades av Arbetarbladet. 

Grannspråksförståelse i Norden

Hanaholmens VD Gunvor Kronman kommenterar Nordiska minister­rådets rapport ”Har Norden et språk­felleskap?” I insändaren skriver hon om  engelskans dominans och vikten av att nordborna värnar om sina gemensamma språkliga band. Insändaren uppmärksammades i flera tidningar.

Idéstorm för svenskundervisningen behövs

Svenska nus delegationsordförande Paavo Lipponen skrev ett debattinlägg där han föreslog att reformen av svenskundervisningen  skulle knytas till beredningen av nationalspråksstrategin. Texten publicerades i Hufvudstadsbladet och Vasabladet.

Svenska nu och SuomiAreena-evenemanget

Nätverket Svenska nu arrangerade en virtuell diskussion under SuomiAreena-evenemanget onsdagen den 14 juli 2021 som talare medverkar adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad Jenny Edvardsson, lektor i svenska vid Yrkeshögskolan Metropolia Katja Hämäläinen och direktör vid Nationella centret för utbildningsutvärdering Harri Peltoniemi. Diskussionen uppmärksammades i Hufvudstadsbladet. 

Delegationsordförande mottog förtjänstmedalj

Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen har tilldelats en förtjänstmedalj av Hanaholmens huvudman, Kulturfonden för Sverige och Finland. Svenska nus delegationsordförande Paavo Lipponen har utmärkt sig som en betydande ambassadör för svenskan och svenskundervisningen i finskspråkiga skolor i Finland. Utmärkelsen uppmärksammades i tidningen Rantapohja. 

Nordisk språkkonferens

Inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet arrangerade Svenska nu och Hanaholmen en virtuell Nordisk språkkonferens 16.9.2021.