Ny undersökning om tidigareläggningen av svenskundervisningen

Hösten 2016 tidigarelades den medellånga B1-svenskan till årskurs 6 i finskspråkiga grundskolor. Tidigareläggningen förverkligades genom att tänja på timresursen, så att 2 årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7-9 till årskurs 6. Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i alla kommuner.

 

Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde en undersökning, där man utredde hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. Forskningen utfördes av ekonomie magister Tero Kurki.

 

Undersökningen “Ruotsin kielen oppimistulokset tuntijako- ja varhentamisuudistuksen jälkeen” lanserades den 29 oktober i restaurang Glaspalatset i Helsingfors. I sitt öppningsanförande konstaterade projektchef Mikael Hiltunen att svenskundervisningen hamnat ur askan i elden i och med tidigareläggningen.