Nordjobb och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Hösten 2021 inledde vi ett nytt samarbete med Pohjola -Nordens ungdomsförbund och Nordjobb. Tillsammans erbjuder vi virtuella besök där unga nordjobbare delar med sig av sina erfarenheter av hur det var att arbeta i ett annat nordiskt land. 

Vi har valt fyra tidigare nordjobbare med i projektet som alla har en unik berättelse att dela med sig.