Seminarium: Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? 17.2.2023

Fredagen den 17 februari 2023 kl. 10–16

SLS hus (Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors)
och i direktsändning på sls.fi

Vill du träffa andra svensklärare och höra hur de anpassar sin undervisning till elever med starka förkunskaper i svenska? Hur kan flerspråkigheten i klassen tas tillvara i praktiken? Vilka fritt tillgängliga resurser kan piffa upp svenskundervisningen? Hur ska vi tänka kring bedömning? Har du tvåspråkiga elever som skulle behöva fördjupade uppgifter? Om de här frågorna känns relevanta är detta seminarium för dig!

Svenskundervisningen i finska grundskolor är indelad i A- och B-svenska samt en mindre vanlig modersmålsinriktad lärokurs. Gränserna mellan de här tre lärokurserna är ändå inte alldeles entydiga och inom ramen för dem studerar elever med olika slags kunskaper och intresse för svenskan. Seminariet syftar till att öppna ögonen för denna mångfald och att inspirera till att bredda och specialisera svenskundervisningen i finska skolor samt ta vara på den språkliga mångfalden i klassen. Vi får ta del av bidrag av lärare verksamma som svensk- och finsklärare i Finland, forskare i språkundervisning och inom projekt kring modersmålsinriktad svenska och finska samt konkreta tips om fritt tillgängligt pedagogiskt material.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. Resor och lunch bekostas av deltagarna själva. Understöd för resor för fortbildning kan sökas exempelvis här.

Sista anmälningsdag är 10.2.2023.

ANMÄL DIG HÄR

Program
10.00 Välkomsthälsning, Siv Björklund (Språkvetenskapliga nämnden, SLS)
10.10 Introduktion om svenskundervisningen i Finland, Siv Björklund (Åbo Akademi) & Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet)
10.20 Att undervisa i modersmålsinriktad svenska, Anna Konsin (Hakarinteen koulu, Raseborg)
10.50 Modersmålsinriktad svenskundervisning (mosve) – en okänd? möjlighet att främja tvåspråkighet, Sanna Heittola (Helsingfors universitet) & Sofie Henricson (Helsingfors universitet)
11.15 Svenska nu – presentation av fritt tillgängligt läromaterial, Liisa Suomela (Nätverket Svenska nu)

11.45 Lunch (på egen bekostnad)

13.00 Flerspråkig undervisning och stöttande textarbete: lärdomar från Sverige, Robert Walldén (Malmö universitet)
13.30 Parallell enspråkighet och elevernas syn på finska och svenska, Anna Slotte (Helsingfors universitet)
14.00 Bedömning av olika lärokurser i svenska – med fokus på mosve, Raili Hilden (Helsingfors universitet)

14.30 Kaffeservering

14.50 Modersmålsinriktad finskundervisning (mofi) – perspektiv på möjligheter och utmaningar, Katri Hansell (Åbo Akademi) & Ida Rebers (Åbo Akademi)
15.20 Mångfald i undervisningen av det andra inhemska språket. Panel med lärare i A-svenska, mosve, mofi och språkbad. Moderator: Jenny Sylvin
16.00 Seminariet avrundas
16.00–17.00 Mingel

Projektet Äiru 1.0 kartlägger den undervisning som erbjuds i modersmålsinriktad svenska i de finska grundskolorna samt sprider information om och stöder undervisning i läroämnet. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden 1.9.2021−31.8.2023. Svenska folkskolans vänner har beviljat projektet stöd för materialinsamling.

Läs mer om projektet.