Tavastehus

Fakta 2023

  • Invånarantal: 68 043
  • Svenskspråkiga: 0,4 %, dvs. 254 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 63

Verksamhet och aktörer i Tavastehus

Jappebo daghem tillhör det privatägda Jaarlin päiväkodit och verkar i ett eget hus. Dagiset har 5 grupper varav två svenska grupper, två språkduschgrupper och en förskolegrupp. Av personalen är 4 svenskspråkiga och 2 finskspråkiga. Båda språken är ständigt förekommande i huset.

 

Förutom den språkliga profileringen är bakning daghemmets profilering. Varje dag är det någon av grupperna som bakar. Daghemmet marknadsförs främst ryktesvägen och endast en del av barnen fortsätter i svenska klasserna.

 

Seminaarin koulu är en finskspråkig grundskola med ca 700 elever. Där finns också en grupp för svenskspråkiga elever. Två lärare undervisar sammansatta årskurser på svenska och i vissa ämnen deltar eleverna i den finskspråkiga undervisningen.

 

Tavastsvenska föräldraförening rf har länge önskat svensk högstadieundervisning i Tavastehus. Från och med läsåret 2023 fortsätter den svenska skolstigens högre klasser i Hämeenlinnan yhteiskoulu där målet är att gradvis utöka mängden svenskspråkig undervisning. De elever som önskar fullständigt svenskspråkig undervisning i åk. 7–9 fortsätter grundskolan i Tammerfors svenska samskola.

Svensk fritid i Tavastehus

Tavastsvenska föräldraföreningen rf främjar svenskspråkig verksamhet för barn och unga inom dagvård, förskola och skola. Föreningen har arbetat hårt för att skapa en hel skolstig på svenska. Man har också anställt en svenskspråkig eftisledare till skolan, ordnat luciafirande, teaterutfärder osv.

Tavastsvenskarna r.f. som har funnits sedan slutet av 1960-talet har som syfte att främja svenska språket och vara en länk mellan de svenskspråkiga i Tavastehusnejden. Föreningen samarbetar med andra föreningar med liknande syfte och arbetar aktivt för en god vardag på svenska till exempel genom att ordna svenskspråkiga aktiviteter. Tavastsvenskarna ansvarar för den årligt återkommande Svenska veckan i Tavastehus.

Pohjola-Norden i Tavastehus rf främjar nordiskt samarbete och informerar om Norden. Man ordnar sammankomster och utfärder och samarbetar aktivt med Tavastsvenskarna rf. Svenska språket är viktigt i föreningens arbete.

Historia

1865

 

1867

1901

 

1928

2004

2006

2009

2010

2012

Evy Savonius startar Privata svenska fruntimmersskolan i Tavastehus. Hon fungerar själv som rektor fram till 1901. Under hennes tid växer skolan från två till sex klasser.

Skolan byter namn till Privata svenska flickskolan.

Flickskolan blir en samskola och heter nu Svenska samskolan i Tavastehus. Den ägs av Garantiföreningen och har som mest 173 elever.

Samskolan upphör då staten slutar stödja den.

Tavastsvenska föräldraföreningen startar Tomtebo dagis.

Svenskspråkig grundläggande utbildning inleds med 7 elever i Nummen koulu.

Staden flyttar den svenskspråkiga undervisningen till Ojoisten koulu. Samma år övertar staden Tomtebo dagis.

Jaarlin Päiväkodit Oy tar över Tomtebo och döper om det till Jappebo.

Den svenskspråkiga undervisningen flyttar till Seminaari koulu.