Vichtis

Fakta 2023

  • Invånarantal: 29 913
  • Svenskspråkiga: 1,7 %, dvs. 490 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 75

Verksamhet och aktörer i Vichtis

Daghemmet Aleksandra delar lokaler och föreståndare med ett finskspråkigt daghem. Där finns två  svenskspråkiga barngrupper och en förskolegrupp, sammanlagt 26 barn. För att få svenskspråkig daghemsplats måste det talas svenska i hemmet. Alla pedagoger jobbar språkmedvetet. År 2024 flyttar daghemmet tillsammans med ett finskspråkigt daghem, den svenskspråkiga skolan och en finskspråkig skola till det tvåspråkiga skolkampuset ’Etelä-Nummela koulukeskus’.

 

Nummela skolas klassrum finns i ett gammalt skolhus på samma gård som Nummelan koulu. Skolan delar rektor och lokaler med den stora finskspråkiga skolan. Nummela skola har ca 50 elever fördelade på tre sammansatta klasser. Skolans vicerektor, som också är en av klasslärarna, ansvarar för skolans dagliga verksamhet. Eleverna fortsätter årskurserna 7–9 i Källhagens skola i Lojo. Det innebär långa skolresor.

 

År 2024 flyttar Nummela skola till det tvåspråkiga skolcampuset i södra Nummela. Då får skolan egen rektor och byter namn till Vichtis svenska skola.

Svensk fritid i Vichtis

Vichtis föräldrar rf fungerar som föräldraförening för både Daghemmet Aleksandra och Nummela skola.

Vichtis församling är officiellt finskspråkig men har en präst som ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten. Församlingen hör till Esbo stift.

Historia

1986

1988

1989

1994

1996

2012

2014

2017

2024

En grupp kommuninvånare började engagera sig för en svensk skola i Vichtis.

Föreningen Aleksandra r.f. registrerades.

Det privata daghemmet Aleksandra startade.

En svenskspråkig klass med 15 elever i åk. 1-6 startade i Nummelan koulu.

En svensk kommunal skola grundades och fick namnet Nummela skola. Skolan delade lokaler och rektor med Nummelan koulu.

Vichtis kommun övertog Daghemmet Aleksandra och strax därefter upphörde Föreningen Aleksandra r.f.

Vichtis föräldrar r.f. registrerades.

Daghemmet Aleksandra slogs ihop med ett finskspråkigt daghem och flyttade ca 2,5 km från Nummela skola.

Daghemmet Aleksandra och Nummela skola flyttar till Etelä-Nummelan koulukeskus som är ett tvåspråkigt skolcampus. Skolan får egen rektor och döps till Vichtis svenska skola.