Nätträffar i oktober

Nätträff för språköarnas dagischefer/kontaktpersoner 9.10 kl. 14-15 (Teams)

  • Aktuellt från fältet
  • Aino Ezzat-Agha presenterar Folkhälsans material för småbarnspedagogiken
  • Oona Mertoniemi presenterar vad Svenska nu kan erbjuda småbarnspedagogiken

Nätträff språkörektorer/kontaktpersoner 11.10 kl. 14-15 (Teams)

  • Aktuellt från fältet
  • Bettina Stenbäck (Folkhälsan) berättar om Ungdomslokalen på nätet
  • Susanne Ahlroth och Cathartina Latvala (Åke) pratar om språköarnas biblioteksservice
  • Oona Mertoniemi presenterar Svenska nu:s läromaterial