Delta i kampanjen Hejmoi

Hejmoi är en somekampanj om Finlands nationalspråk finska och svenska, som ordnas av Svenska nu-nätverket och Språkambassadörerna rf, på beställning av Utbildningsstyrelsen. Syftet med kampanjen är att låta elever och studeranden agera som marknadsföringsexperter och samla in i videoformat deras bästa erfarenheter av samt fördelar med att lära sig det andra nationalspråket. 

På våren 2024 sammanställs videosnuttarna som studerandena har skickat in till en längre kampanjvideo, som sedan visas i skolor runt om i hela Finland. Varje studerande som har skickat in en video får en liten gåva som tack för sitt deltagande i kampanjen och gåvan skickas per post till skolorna under kampanjens gång.

Läs mer om kampanjen på www.hejmoi.fi och uppmuntra dina elevera att delta! Man kan skicka in material till kampanjen under tidsperioden 6.11.2023– 29.2.2024.