Specialvistelse för svensklärare i Finland till Stockholm

Vill du bli inspirerad av Sverige och svensk kultur?
 
Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar en specialvistelse för svensklärare i Finland till Stockholm 10-14.6.2024. Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program.
 
Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.
Ansökningstiden för årets specialvistelse är 15.2-14.3.2024
Läs mer och skicka in en ansökan på Kulturfondens hemsidor.