Svara på en enkät om undervisning av språk i olika nationella kontexter

Hur undervisas svenska i Finland och Sverige i relation till nationell språkpolicy, historiska och samhälleliga förutsättningar samt språkideologier?

Det vill forskningsprojektet Ett pluricentriskt perspektiv på undervisningen i svenska i grundskolan i Finland och Sverige: Policy, ideologier och praktiker i heterogena språk- och undervisningsmiljöer (PluSve) ta reda på. Projektet springer ur ett intresse för undervisning av språk i olika nationella kontexter.

Du som är svensklärare kan ge ditt bidrag till forskningen genom att svara på enkäten nedan.

Vid frågor om forskningen kontakta

Siv Björklund, Åbo Akademi (siv.bjorklund@abo.fi)

Ulrika Magnusson, Stockholms universitet (ulrika.magnusson@su.se)