Sverigepaket 2024

Sverigepaket 2024 - informationsdag för högskolestuderande i Finland

Måndag 11.11.2024 kl. 12-16

Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finskspråkiga högskolestuderande. Årets Sverigepaket arrangeras måndag 11.11.2024 kl. 12.00-16.00 på Hanaholmen. 

Årets tema är Skoj på svenska: språk på olika sätt. Under evenemanget kommer vi att lyssna på intressanta talare som delar med sig av olika möjligheter att använda och lära sig svenska på olika sätt, till exempel genom sociala medier och läsning. Deltagarna kommer också att ha chansen att öva på sina praktiska svenska färdigheter genom olika aktiverande övningar.

Skriv datumet i kalendern och ta med Sverigepaket 2024 i kursprogrammet under höstterminen!

Mer information och ett fullständigt program publiceras på hösten. 

Välkommen!

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan senast 28.10.2024. Till anmälan.

Arrangörer: Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland i samarbete med yrkeshögskolorna Arcada, Haaga-Helia och Laurea samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi