Nobel Prize Museum

Nobel Prize Museum

När:
Hösten 2023

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet

Årskurs:
7-9, gymnasiet

Tid:
45 minuter

Lokal:
virtuellt

Gruppstorlek:
en klass i taget

Turnétider:

Bokningar via Nobel Prize Museum per e-post

Instruktioner för bokning

Så här bokar du:

• Skicka ett mejl med en önskemål om när du vill boka visningen till skolbokning.nobelprizemuseum@nobelprize.org
• Kom ihåg att ange “Hanaholmen” som referens när du bokar en guidning.
• Berätta gärna om gruppens språknivå så museet kan ta det i beaktandet.

Observera att programmet kan endast bokas av finskspråkiga skolor, språkbadsskolor och språköskolor.

Boka ett digitalt besök på Nobel Prize Museum! Alla besök arrangeras för en grupp i taget.

Vem var egentligen Alfred Nobel? Och vad ska man göra för att få det pris som han instiftade?

Under den virtuella visningen berättar museipedagogerna om Alfred Nobel och vad Nobelprisets olika kategorier handlar om. Ni får bekanta er bland annat med Alfreds mest kända uppfinning och höra om olika föremål och instrument som Nobelpristagare har donerat till museet.

Den virtuella visningen går i lugn takt och anpassas efter gruppens språknivå.

INFÖR BESÖKET:  Förslag på hur du som lärare kan arbeta i klassrummet och förbereda eleverna inför besöket. Denna del består av texter som introduktion till Alfred Nobel och Nobelprisen. Ladda ner materialet.

EFTERARBETE: Förslag på hur ni kan arbeta vidare i klassrummet efter besöket. Ladda ner materialet.

Svenska nu har producerat för- och efterhandsmaterialet som bygger på Nobel Prize Museums material.

Ska ni besöka Stockholm på klassresan?

Svenska nu bjuder på guidade visningar för finskspråkiga skolklasser som besök Nobel Prize Museum i Stockholm.
Kontakta oona.mertoniemi@hanaholmen.fi för detaljerad information innan er resa.