Virtuella arbetsintervjuer med Kenneth Nilsson

Virtuella arbetsintervjuer med Kenneth Nilsson

När:
Våren 2024

Årskurs:
Gymnasiet, Högskolan

Tid:
25 min per intervju

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
max 20 elever

Turnétider:

Enligt önskemål, må-fre kl. 8-10 under hela vårterminen

Öva virtuella arbetsintervjuer på svenska med Kenneth Nilsson!

 

Kenneth Nilsson övar virtuella arbetsintervjuer med dina elever. Detta utgående från verkliga arbetsplatsannonser och arbetsansökningar som eleverna själva får skriva. Med fördefinierade frågor och ett ramverk för bedömning, genomförs gruppintervjuer digitalt för att sedan kora en ”vinnare” – den som presterat bäst i intervjusituationen får jobbet!

 

Före arbetsintervjun

Eleverna läser arbetsplatsannonser  och skriver arbetsansökningar till den arbetsplats de väljer att söka (1 av de tre annonserna). Uppgiften hjälper eleverna att fundera på vad som är viktigt att lyfta fram i ett rekryteringssammanhang. Eleverna ser på en kort (1 min) video där Kenneth ger information om intervjutillfället samt tips och trix för en lyckad arbetsintervju. Kenneth skickar videon till läraren i god tid före intervjuerna.

 

Läraren läser elevernas ansökningar. Läraren gör en gruppindelning (t.ex. 3 elever/grupp) och fördelar dessa grupper på lämpliga tider efter att läraren och Kenneth kommit överens om tidpunkten och plattformen (t.ex. Google Meet).

 

Intervjuer

Intervjuerna sker i grupper. Intervjuer är ca 20 minuter långa med fem minuters feedback från Kenneth direkt efteråt. Läraren är närvarande men Kenneth genomför intervjuerna med hjälp av ett intervjuunderlag och ett ramverk för bedömning som baserar sig på annonserna.

Intervjuerna börjar med att varje person får presentera sig. Därefter ställer Kenneth ett antal fördefinierade frågor till samtliga elever. Svaren rangordnas mellan 1 och 3. Den som i slutet har högst poäng ”vinner” jobbet i den gruppen.

Vinnaren presenteras och resultatet motiveras av Kenneth under feedbackstunden efter intervjun.

 

Kenneth kommer från de jämtländska fjällen och flyttade via Polcirkeln till Helsingfors för studier på Hanken. Efter ett par år på Nordiska investeringsbanken arbetar nu Kenneth som konsult inom finans i Stockholm. Kenneth har alltid varit intresserad av att diskutera och förstå, och vid sidan om sitt jobb gör han skolbesök för Svenska nu. 

 

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före ett virtuellt skolbesök för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.