Svenska nus program hösten 2024

Nu är det bara några veckor kvar till sommaren, och Svenska nu håller på att planera höstens program och turnéer så att allt är färdigt inför det nya läsåret i augusti.

Skulle du vilja ha ett Svenska nu-besök på din ort i höst?

Meddela ditt intresse genom att svara på vår korta enkät och ta också ställning till några nya programidéer. Via enkäten kan du också beställa vårt nyhetsbrev om du ännu inte får det. I tillägg med det månatliga nyhetsbrevet får du som prenumerant också information om aktuella turnéer på din region

Om du har haft ett Svenska nu-besök under vårterminen skulle det också vara viktigt för oss att höra vad du och dina elever tyckte om programmet. Ge feedback genom denna länk.

Tveka inte att kontakta oss om du när som helst har frågor om vårt program eller våra material!