Svensk lunch i Jyväskylä

Hanaholmens Svenska nu -nätverk ordnar en ”Svensk lunch” för beslutsfattare och sakkunniga den 11 november 2016 kl. 12.00-13.30 i restaurang Wanha Freda i Jyväskylä, Yliopistonkatu 11. Professor Åsa Palviainen inleder om temat “Språk som learning-By-doing”. Den operativa chefen för Naturvention AB Mika Tyrväinen berättar i sin tur om möjligheterna på de nordiska arbetsmarknaderna. Avslutningsvis berättar kändiskocken Michael Björklund om hur man kan lära sig svenska genom att kocka. Jyväskylä stadsdirektör Timo Koivisto och Sveriges konsul i Jyväskylä Esa Vilmusenaho framför hälsningar. Tillställningen är tvåspråkig.
 
Ladda ner programmet (på finska) här>>>
 
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Svensklunch_Jyvaskyla

 

 Tilläggsinformation: Programkoordinator Mikael Hiltunen, 040 620 6006, mikael.hiltunen@hanaholmen.fi