Nya övningar till LL-Bladet!

LL-Bladet är en lättläst tidning som kommer ut varannan vecka. Tidningen innehåller inrikes-, utrikes- och sportnyheter samt artiklar om kultur och underhållning. Svenska nu utarbetar också olika slags övningar till tidningens artiklar. Här hittar du övningarna till det senaste LL-Bladet.
 
Övningarna är avsedda för både högstadie- och gymnasieelever. Med dessa övningar kan man utveckla sitt ordförråd och bekanta sig med den autentiska svenskan!
 
Alla övningar till LL-Bladet