Seminariet Toimintaa yli kielirajojen på fredagen 10.3. i Åbo

Välkomna att fylla metodbacken med nya verktyg i seminariet Toimintaa yli kielirajojen!
 
Vill du lära dig grupphandledningsmetoder som bryter språkgränser? Vill du även veta hur du kan främja gruppaktiviteter när alla inte kan samma språk? I seminariet får vi lära oss hur man i skolvärlden och i olika projekt har lyckats med att bygga upp gruppaktiviteter som bryter språkgränser. Metoderna går att utnyttja även i andra slags sammanhang, inte bara i förenings- och fritidsaktiviteter.
 
Program
 
kl. 8:30 Morgonkaffe
kl. 9:00 Vilket Ditt val?
kl. 9:30 Språkmedveten verksamhet – möjligheter, metoder och utmaningar: Martina Uotinen, projektledare för Natur & Språk
kl. 10:15-10:45 Kaffepaus
kl. 10:45-11:30 En skola i förändring: Johanna Levola-Lyytinen, rektor på  gymanierna Lyseon lukio och Luostarivuoren lukio
kl. 11:30-12:30 Arbete i workshoppar och en möjlighet att fylla metodbacken
kl. 12:30-13:00 Vad lärde vi oss idag?
 
Seminariet Toimintaa yli kielirajojen ordnas på fredagen 10.3. kl. 9:00-13:00 på Nunnankatu 4 i Åbo. Varmt välkomna!
 
Mona Bischoff (Novia), Carolina Silin (Novia), Satu Riikonen (Humak) och Eeva Pekanheimo (Humak)
 
Anmäl dig senast 3.3. här:
https://www.lyyti.in/Toimintaa_yli_kielirajojen_6619/fi