Svensk träff i Nokia den 26 september 2017

Nätverket Svenska nu på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar ett middagsseminarium för lokala beslutsfattare på tisdagen den 26 september 2017 kl. 17:00-18:30 på restaurang Villa Silva i Nokia (Penttilänkatu 1).  I början av mötet inleder Satu Pessi, ordförande för Svensklärarna i Finland, om vad svenskundervisningen idag är. Detta följs av en diskussion om språkkunskapernas betydelse i samhället. Som konversatörer medverkar ledande rådgivare Kimmo Sasi (Saml.), stadsfullmäktiges ordförande Piila Paalanen (Gröna) och stadsfullmäktig Raisa Hiltunen (SDP).
 
Ladda ner hela programmet (på finska) här.
 
För att vi ska kunna beräkna serveringen ber vi er att anmäla er via denna länk: https://www.lyyti.in/svensktraff_Nokia
 
Mer information:
Projektchef Mikael Hiltunen
mikael.hiltunen@hanaholmen.fi
040 620 6006