Skolsvenskan – för nordisk samhörighet (Nordicom Information)

”Bakgrunden till att eleverna läser svenska i finskspråkiga skolor står att finna i historien. Finlands grundlagsenliga tvåspråkighet ifrågasätts inte i den politiska debatten, utan udden riktas mot den obligatoriska svenskundervisningen. På 1990-talet lanserades begreppet tvångssvenska och sedan dess har det uppstått ett tryck att göra svenskan till ett frivilligt skolämne. Studentsvenskan blev frivillig i början av 2000-talet och regeringen Sipilä lanserade ett språkförsök med frivillig svenska i grundskolan. Det faktum att föräldrarna inte ville experimentera med frivillig svenska tyder på att stödet för svenska språket trots allt är starkt i Finland”, skriver Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen.

 

Nordicom Information 40 (2) 2018 Hiltunens artikel

Nordicom Information 40 (2) 2018 hela numret