Välbefinnande året runt – lärarfortbildning med fokus på välbefinnande

Under året 2019 arrangerar Svenska nu en fortbildningsserie för svensklärare med fokus på välbefinnande ur olika synvinklar.
Serien omfattar sammanlagt fyra evenemang på Hanaholmen: två träffar på våren och två på hösten.
 
Datum och teman är följande:
 
Den 11 mars: Filmfika för lärare: Mat och välbefinnande: Mer energi med riktig mat. I samband med filmfikat visas Månadens nordiska film Gräns (Sverige 2018, regi: Ali Abbasi, i rollerna: Eva Melander, Eero Milonoff).
Den 27 april: Må bra lördag för lärare: Positiv psykologi – hitta dina styrkor & Arbetshandledning som främjar arbetsförmågan och arbetsmotivation
Den 14 september: Må bra lördag för lärare: Psykisk förstahjälp – främja ditt eget och andras psykiska välbefinnande.
Den 7 oktober: Filmfika för lärare: Marthaförbundets matvision och bästa tips på närproducerad säsongsmat som får både dig och miljön att må bättre. I samband med filmfikat visas Månadens nordiska film som bekräftas senare.
 
Serien är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även annan fortbildning och mångsidigt program för elever: kulturbesök, naturskoldagar och nordisk matkultur.
 
Ytterligare information: programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi, +358 400 806 901