Nordiska Band

Nordiska Band

 

Läsåret 2019-2020 genomför Svenska nu det samnordiska musikprojektet Nordiska Band. Projektet integrerar ämnesövergripande språkundervisning med personlig passion för musik. Musikintresserade gymnasiestuderande från Finland, Sverige och Norge bildar samnordiska musikgrupper som arbetar under ledning av deras musiklärare.
 
Utöver musicerandet får eleverna lära ut sitt språk och sin kultur till sina bandmedlemmar under ledning av deras svensklärare. Svenska nu har utarbetat ett koncept för kulturtandem-undervisningen. Musikgymnasierna Vaskivuoren lukio (Vanda), Puolanmäen lukio (Åbo), Gymnasieskolan Spyken (Lund) och Edvard Munch videregående skole (Oslo) medverkar i projektet.