Svara på Svenska nus enkät

Snart är det dags att trappa ner och njuta av juletiden. Nätverket Svenska nu har haft ett fantastiskt verksamhetsår med nya program och läromaterial, inspirerande lärarfortbildningar och Svenska nu-dagar.

 

Har du och din klass haft ett skolbesök med Svenska nu i år? Vi hoppas du tar dig tid att svara på några frågor om vilken betydelse Svenska nu-besöket hade för eleverna. Till enkäten.

 

Informationen är viktig för att vi ska få kvalitativ data om verksamhetens effekter. Vi samlar in elev- och lärarfeedback efter varje besök, men nu är vi intresserade av mera bestående effekter. Du svarar anonymt och svaren kopplas inte till kontaktuppgifterna. Bland dem som svarar lottar vi ut tre 100 euros presentkort till Hanaholmen i Esbo.