Alla Svenska nus skolbesök inhiberade under våren 2020

Alla Svenska nus skolbesök på våren 2020 är inhiberade på grund av coronaviruset i enlighet med regeringens linjedragning.
 
Vi tackar alla lärare som har bokat våra program och vi beklagar situationen. Vi hoppas att situationen förändras och att vi under hösten 2020 har möjlighet att erbjuda skolor runt om i landet Svenska nu-besök i normal ordning.
 
En tid framåt kommer flera lärare att jobba i speciella omständigheter och vi hoppas att vi på Svenska nu kan stöda lärare genom att bland annat erbjuda studiematerial som också kan användas i distansundervisning. På plugganu.fi hittar ni en lista över våra material som lämpar sig för självstudier. Vi uppdaterar materialet kontinuerligt. Allt vårt läromaterial hittar ni på www.plugganu.fi.