Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen. Deltagarna fick ta del av korta inledningar och samtala om den nordiska modellen, Finlands tvåspråkighet och Sveriges regeringsförhandlingar. Under Norden-samtalen föddes idén om en svensk-finsk mötesdag hösten 2019 efter att den nya finska regeringen tillträtt. Ärendet förankrades med statsrådets kansli, Finlands ambassad i Stockholm, Utrikesdepartementet och Sveriges riksdags Svensk-finska Vänförening våren 2019.

 

Den 16 september genomfördes den svensk-finska mötesdagen i samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Finlands ambassad i Stockholm i ambassadörens residens i Stockholm. Målgruppen var svenska och finska regeringens ministermedarbetare och oppositionspartiernas centrala medarbetare. I programmet ingick inledningar om aktuella teman (utrikes-, miljö- och försvarspolitiken samt Finlands tvåspråkighet och gränssamarbetet), bilaterala diskussioner under mötespauserna och en mottagning. Sammanlagt 41 personer från Sverige och Finland deltog i mötesdagen och 56 personer i mottagningen. Under mötespauserna arrangerades 12 bilaterala samtal.

 

Satsningen upprepades i oktober 2021. Då arrangerades en finsk-svensk mötesdag för politiska sakkunniga på Sveriges ambassad i Helsingfors och på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Sammanlagt 20 politiska sakkunniga från Sverige och 18 från Finland samt 7 övriga deltagare deltog i programmet. Deltagarna fick höra om det nya krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet och diskutera lärdomar av coronakrisen med learning café-metoden. De fick jobba i grupper med olika säkerhetspolitiska scenarier och höra respektive klimatministers statssekreterare redogöra för hur våra länder ska minska koldioxidutsläppen. Under mötespauserna arrangerade Svenska nu 13 bilaterala samtal mellan deltagarna.

 

Evenemanget riktar sig till Finlands och Sveriges ministermedarbetare och oppositionspartiernas centrala medarbetare. Syftet är att stärka deltagarnas förståelse om den nordiska referensramen och skapa kontakter mellan politiska medarbetare i Finland och Sverige.