Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen. Deltagarna fick ta del av korta inledningar och samtala om den nordiska modellen, Finlands tvåspråkighet och Sveriges regeringsförhandlingar. Under Norden-samtalen föddes idén om en svensk-finsk mötesdag hösten 2019 efter att den nya finska regeringen tillträtt. Ärendet förankrades med statsrådets kansli, Finlands ambassad i Stockholm, Utrikesdepartementet och Sveriges riksdags Svensk-finska Vänförening våren 2019.

 

Den 16 september genomfördes den svensk-finska mötesdagen i samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Finlands ambassad i Stockholm i ambassadörens residens i Stockholm. Målgruppen var svenska och finska regeringens ministermedarbetare och oppositionspartiernas centrala medarbetare. I programmet ingick inledningar om aktuella teman (utrikes-, miljö- och försvarspolitiken samt Finlands tvåspråkighet och gränssamarbetet), bilaterala diskussioner under mötespauserna och en mottagning. Sammanlagt 41 personer från Sverige och Finland deltog i mötesdagen och 56 personer i mottagningen. Under mötespauserna arrangerades 12 bilaterala samtal.

 

Den finsk-svenska mötesdagen upprepas våren 2021 och den äger den här gången rum på Sveriges ambassad i Helsingfors och på Hanaholmen. Evenemanget riktar sig till Finlands och Sveriges ministermedarbetare och oppositionspartiernas centrala medarbetare. Syftet är att stärka deltagarnas förståelse om den nordiska referensramen och skapa kontakter mellan politiska medarbetare i Finland och Sverige.