Låna en nordbo via Nordisk kulturkontakt

I höst erbjuder Nordisk kulturkontakt i samarbete med Nätverket Svenska nu nordiska skolbesök på gymnasier och högstadier i hela landet. Vi hoppas att besöken kan genomföras i vanlig ordning trots covid-19-situationen, men är också förberedda på att kunna erbjuda besök i digitalt format. Vi planerar besöken i samråd med skolorna så att vi kan ta hänsyn till gällande direktiv för att undvika smittorisk.

Besöken är gratis för skolorna, och dagar och tider fastställs i samråd med läraren.

 

Låna en nordbo – skolbesök för högstadier och gymnaiser

Nordisk kulturkontakt erbjuder i samarbete med Nätverket Svenska nu gratis skolbesök av en person som är uppvuxen i ett av våra nordiska grannländer och talar svenska, norska, danska eller isländska. Gästen berättar om sitt land och presenterar någonting på förståelig skandinaviska, så att eleverna får direktkontakt med en invånare från ett annat nordiskt land. Temat är ofta kulturellt och bjuder in till diskussion med eleverna.

 

Gästen hinner med upp till fem skolklasser under en besöksdag. Om programmet blir fulltecknat prioriterar vi besök utanför huvudstadsregionen. Dagar och tider avtalas med kontaktläraren när anmälningstiden har gått ut.

 

Anmälan är öppen 17.8 – 30.9, eller tills programmet är fulltecknat. Bokningen sker via länken nedan.

 

För mera information, kontakta henrik.marstrander@nordiskkulturkontakt.or