Utvärdera och vinn ett presentkort

Svenska nu samlar in utvärderingar för sina program för verksamhetsåret 2020. Utvärdering är en vikig del av vår verksamhet och hjälper oss att utveckla och förbättra våra program.

 

Vi hoppas du tar dig tid att svara anonymt på några frågor om Svenska nu:s verksamhet. Bland dem som svarar lottar vi ut tre 150 euros presentkort till Hanaholmen i Esbo.