Svenska nu i medier 2020

Beslutsfattarträffen 14.12 i Varkaus fick mycket synlighet i medier. Svensk presstjänst gjorde en förhandspuff om Varkaus Svenska Skola och tillställningen som publicerades i bl.a. Hufvudstadsbladet. Själva lunchseminariet bevakades av Savon SanomatWarkauden lehti, nättidningen Sykkeessä och Svenska Yle för TV och webb. 

Projektchef Mikael Hiltunen och ansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner Niklas Wahlströmskrev en gemensam insändare ”Ollaanko ystäviä?” om vänskolprojektet. Texten publicerades på finska i Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf:s blogg den 8 december samt i de regionala tidningarna Karjalainen och Kaleva. Texten publicerades på svenska i tidningarna Poppis och Läraren. 

Projektchef Mikael Hiltunen skrev en replik om Svenska nu:s verksamhet i Hufvudstadsbladet den 25 november. 

Nättidningen Arbetarbladet skrev ett utförligt referat från Svenska nu-nätverkets delegationsmöte den 2 november på Hanaholmen. 

Yle bedrev undersökande journalistik om varför beredningen av regeringens program för att stärka inlärningen av andra inhemska språket i skolan inte framskridit. Undersökningen resulterade i radioinslag och artikeln ”Undervisningen i svenska och finska skulle bli bättre och studentsvenskan återinföras – regeringsprogrammets löften och hot har skjutits på framtiden” som publicerades den 28 oktober. Svenska nu:s projektchef Mikael Hiltunen intervjuades för radioinslagen och artikeln.  

Beslutsfattarträffen den 21 september i Kotka bevakades av Radio Vega Östnyland och tidningen Östnyland. 

I februari lyfte Vasabladet och Österbottens tidning på ledarsida fram Svenska nu som exempel på hur man lyckats levandegöra svenskan i finskspråkiga skolor. Tidningarna efterlyste motsvarande satsningar i svenska skolor för att stöda finskundervisningen.