Fortbildning för språkbadslärare

Åbo Akademi och Svenska nu arrangerar två fortbildningsdagar för språkbadslärare och andra intresserade lärare den 25 och 26 mars via Zoom. Fortbildningsdagarna är kostnadsfria men förutsätter förhandsanmälan via länkarna nedan senast den 14 mars.

Torsdagen den 25 mars kl. 13:30-16:00

13.30–13.35    Välkommen, pedagogisk beredare Oona Mertoniemi

13.35-13.55     Aktuellt från Svenska nu, programkoordinator Liisa Suomela, Svenska nu

13.55–14.20    Språkbadet vid Åbo Akademi, språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, Åbo Akademi

14.20–14.50    Skrivpedagogisk forskning ur ett språkbadsperspektiv, doktorand Camilla Rosvall, Åbo Akademi

14.50–15.00    Paus

15.00–15.45    Språkbadselevskap och språkliga landskap i svenskt och iriskt språkbad inom den grundläggande utbildningen, FD Sanna Pakarinen, Åbo Akademi

15.45–16.00    Avslutning, Annika Peltoniemi & Liisa Suomela

Fredagen den 26 mars kl. 9:00-12:00

9.00–9.05        Välkommen, pedagogisk beredare Oona Mertoniemi, Svenska nu

9.05–9.25        Aktuellt från Svenska nu, programkoordinator Liisa Suomela, Svenska nu

9.25–9.50        Språkbadet vid Åbo Akademi, språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, Åbo Akademi

9.50–10.35      Upprepningar och glada utrop – en undersökning av högläsning i språkbadsförskolegrupp, doktorand Sofie Tjäru, Åbo Akademi

10.35–10.45    Paus

10.45–11.45    Presentation av och workshop om material på temat känslor avsett för småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning. Universitetslärare Maria Kvist + blivande språkbadslärare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi

11.45–12.00    Avslutning, Annika Peltoniemi & Oona Mertoniemi

Anmäl dig här. Observera att det finns egna länkar för båda dagarna.
Varmt välkommen!

Om du har frågor kontakta gärna språbadskoordinator Annika Peltoniemi (annika.peltoniemi@abo.fi) eller programkoordinator Liisa Suomela (liisa.suomela@hanaholmen.fi)