Petra Bergström

Petra Bergström och Svenska nu började sitt samarbete år 2009. Petra Bergström är en behörig bildkonstlärare som har jobbat med serieteckning och bildkonstundervisning i flera år med barn och unga i alla åldrar. Petra har dragit serieteckningsworkshops för finska elever. Workshoparna är fartfyllda med flera snabba och roliga teckningsövningar där bildkonst och svenska språket möts i en ämnesövergripande helhet. Workshopen lämpar sig för elever med olika kunskapsnivåer i svenska. Petra justerar sitt språk enligt gruppens nivå och ser till att alla hänger med.