Röda korset

Svenska nu har samarbetat med Röda korset sedan år 2018.  Tillsammans med Röda korset har Svenska nu erbjudit Första hjälp-lektioner till vårdstuderande runt om i landet Lektionerna utförs av Röda Korsets svenskspråkiga första hjälp-utbildare i klassrummet eller från och med våren 2021 också virtuellt. Eleverna får bl.a. öva på hur de klarar sig på svenska i simulerade olyckssituationer, vid återupplivning och andra situationer med direkt patientkontakt. Syftet är att ge eleverna språkliga färdigheter att agera i en olyckssituation på svenska samt väcka en insikt om att de kan behöva svenskan i sitt vårdyrke.