Henrik Skarevik

Henrik Skarevik har sina rötter i Uleåborgstrakten. Som nioåring flyttade han till den svenska västkusten men återvände till Finland tio år senare. Idag bor Henrik i Uleåborg och arbetar sedan 2020 i ett svensk-finskt EU-projekt med temat hållbar konsumtion.

För Henrik är kulturen ett redskap för att väcka eleverna intresse och nyfikenhet för Sverige, och svenska språket och kulturen är också temat för hans lektioner som han har hållit för Svenska nu sedan hösten 2017. Under lektionen presenterar Henrik såväl svensk historia och svenska folktraditioner som populärkulturella fenomen. Den inlevelsefulla presentationen varvas med videoklipp och musiksnuttar.

 

Henrik diskuterar också gärna attityderna kring andraspråksinlärningen, och han brukar alltid spara tid från lektionen till att ha ett bra snack med eleverna.

 

Från och med våren 2021 har Henrik ett virtuellt program i repertoaren i form av en liveström.