Henrik Skarevik

Henrik Skarevik är uppväxt i Finland men han har även bott i Sverige. Idag bor han i Uleåborg och är utbildad till svensklärare. Svenska språket och Sverige också temat för han språkberikande lektioner som han hållit för Svenska nu sedan år 2018. Under lektioner vill han väcka eleverna nyfikenhet och intresse gentemot Sverige och det svenska språket. Henrik ser kulturen som en dörr som öppnar också elevernas intresse till det svenska språket.  Han berättar om svensk populärkultur och presenterar filmer, musik och sociala medier till eleverna.