Omfattande vänskolprojekt kör igång mellan finsk- och svenskspråkiga skolor

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner (SFV) har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022. Syftet är att sänka tröskeln för samarbete över språkgränsen och att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet. Skolorna hade möjlighet att ansöka om att ansluta sig till projektet fram till slutet av februari 2021. Sammanlagt 29 skolor visade intresse att delta i projektet.

 

Svenska nu och SFV har gått igenom skolornas ansökningar och format lämpliga skolpar.

”Kvaliteten på ansökningarna var god och vi är glada över att i skolparen ingår såväl den grundläggande utbildningens lägre och högre årskurser, gymnasier som en språkbadsskola”, konstaterar Svenska nu-nätverkets styrgruppsordförande Gunvor Kronman.

 

Skolorna har hittat vänner både nära och fjärran.

”I projektet ingår skolor som samarbetar i sin egen region samt skolor med ett större geografiskt avstånd till varandra. Verksamhetsformerna kan variera, men vi hoppas att projektet kan utmynna i bestående samarbetsstrukturer”, säger ansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner Niklas Wahlström.

 

De valda skolparen är

  • Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla) och Kuopion klassillinen lukio (Kuopio)
  • Helsinge Gymnasium (Vanda) och Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors)
  • Karis svenska högstadium (Raseborg) och Kosken koulukeskus (Imatra)
  • Katedralskolan (Åbo) och Puolalanmäen lukio (Åbo)
  • Korsholms gymnasium (Korsholm) och Ylöjärven lukio (Ylöjärvi)
  • Lovisa Gymnasium (Lovisa) och Rauman Lyseon lukio (Raumo)
  • Norra Korsholms skola (Korsholm) och Niittylahden koulu (Joensuu)
  • Näs skola (Larsmo) och Leppätien koulu (Sibbo)
  • Terjärv skola (Kronoby) och Kaustisen keskuskoulu (Kaustby)

 

Skolparen inleder nu planeringen av sitt samarbete och de får bidrag av SFV för att finansiera verksamheten. Svenska nu arrangerar nätverksträffar under projektets gång, där skolparen får dela goda erfarenheter och inspireras av varandra.

 

 

Mera information:

 

Mikael Hiltunen, projektchef

Nätverket Svenska nu

tfn. 040 620 6006

 

Niklas Wahlström, sektoransvarig för utbildning

Svenska folkskolans vänner

tfn. 050 548 2100