Svenska nu i medier 2021

Vänskolprojektet startar

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner (SFV) har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022.  Projektet väckte intresse i flera medier. 

Material till kommunalvalskandidater

Nätverket Svenska nu producerade ett material som riktade sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet var att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag. Materialet uppmärksammades av Arbetarbladet. 

Grannspråksförståelse i Norden

Hanaholmens VD Gunvor Kronman kommenterar Nordiska minister­rådets rapport ”Har Norden et språk­felleskap?” I insändaren skriver hon om  engelskans dominans och vikten av att nordborna värnar om sina gemensamma språkliga band.