Ålandskurs för svensklärare 24-26.9.2021

Kom med och uppdatera dina Ålandskunskaper på en fortbildningsresa till Åland i september!

 

Åland firar 100 av självstyrelse den 9 juni 2022. Firandet inleds redan sommaren 2021 och Svenska nu uppmärksammar också jubileumsåret i sin verksamhet.

I september arrangeras det en fortbildningsresa till Åland för svensklärare i huvudstadsregionen* . Observera att resan arrangeras endast om epidemiläget tillåter det och att det är tryggt att resa. Detta bekräftas i slutet av augusti, ca en månad innan resan skulle bli av.

Platserna lottas ut bland de som anmält sitt intresse. De som inte var med på Lärkraft 2019-resan i Stockholm har företräde.

Kursen är kostnadsfri. I kursen ingår program, resor (flyg, båt, tåg) samt övernattning (i enkelrum inkl. frukost) och måltider enligt programmet. Deltagaren ansvarar själv för övriga kostnader (t.ex. lokala resor i huvudstadsregionen och övriga måltider) och reseförsäkring.

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi

*Fortbildningsresan är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. Satsningens finansiering är bunden till att stöda svenskundervisning i huvudstadsregionen, dvs i kommunerna Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.